Bereken uw maandlasten

Benieuwd wat uw hypotheek u gaat kosten? Bereken nu uw (netto) maandlasten.

Start ยป

Na jaar betaalde je voor de financiering van de woning

  Totaal Gem. per maand
Rente
Aflossing
Bruto
 
Hypotheekrente aftrek
Eigenwoningforfait
Netto
Woning
In Nederland wordt de hoogte van het hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning in stappen teruggebracht tot 100% van de woningwaarde. Geef hieronder het aankoopbedrag van de woning aan, of, als dit afwijkt, de hoogte van het te lenen bedrag.
Hypotheek
De hoogte van de maandelijkse betalingen wordt voor een groot deel bepaald door de opbouw van de lening. Een hypothecaire lening kent een looptijd en kan uit meerdere delen bestaan, ieder met een eigen rentepercentage. Geef hier de verhouding aan tussen het annuitaire en het lineaire deel van de hypotheek en de bijbehorende rentepercentages.
Netto berekening
Voor het berekenen van de netto maandlasten wordt het eigenwoningforfait bij het bruto bedrag opgeteld en wordt de hypotheekrenteaftrek daar weer vanaf getrokken. Hiervoor zijn de WOZ-waarde van de woning en de toepasbare belastingschijf van belang.
Methodiek

Voor de bruto berekeningen op deze site is gebruik gemaakt van algemene financiële formules. Wikipedia biedt meer informatie over de overeenkomsten en verschillen tussen annuitaire en lineaire leningen.

Voor de netto berekening is gebruik gemaakt van de informatie op de site van de belastingdienst. Omdat de regelgeving rondom hypotheken nogal wat uitzonderingen en bijzonderheden kent, zijn een aantal aannames gedaan ter vereenvoudiging van de berekening. Er wordt gerekend met de tarieven van 2017.

Belastingtarieven

Voor het bepalen van de belastingtarieven is gebruik gemaakt van de tarieven van de belastingdienst zoals die gelden in 2017, er vanuitgaande dat u in 2017 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is bedrag dat wordt opgeteld bij uw inkomen en waarover u belasting moet betalen. De hoogte van dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Voor het berekenen van het eigenwoningforfait is gebruik gemaakt van de tabel woningforfait 2017 van de belastingdienst. Meer informatie over het eigenwoningforfait vindt u hier.

Hypotheekrente aftrek

De rente die u betaald over uw hypotheek kan onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. In de netto berekening van deze calculator wordt er vanuit gegaan dat u voldoet aan deze voorwaarden. De eenmalig aftrekbare kosten voor het afsluiten van de hypotheek worden in de berekening niet meegenomen.

Bronnen

Inspiratie voor deze calculator komt van de buy-or-rent calculator die in 2014 is gepubliceerd door de New York Times.

De calculator is gebouwd met behulp van D3.js. De vele voorbeelden die de auteur van deze JavaScript-bibliotheek heeft gepubliceerd waren erg waardevol bij de ontwikkeling van deze calculator.

Het icoon is afkomstig van Madebyoliver van www.flaticon.com onder licentie CC 3.0 BY

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze pagina met de grootst mogelijk zorg is samengesteld, aanvaardt de maker geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade. De informatie op deze pagina is slechts indicatief en niet bedoeld als professioneel financieel advies. Neem voor een persoonlijk advies contact op met uw financieel adviseur.